Pagrindinis biuras ir Protan Valdyba

Visi mūsų organizaciniai vienetai ir darbuotojų funkcijos yra atstovaujamos įmonių veikloje. Tai yra Protan grupės pagrindinis sprendimų priėmimo organas.

Visi mūsų organizaciniai vienetai ir darbuotojų funkcijos yra atstovaujamos įmonių veikloje. Tai yra Protan grupės pagrindinis sprendimų priėmimo organas.

Erik Øyno

Chief Executive Officer

Responsible for the Group and business development

Espen Moe

Chief Operating Officer - Production

Responsible for production, R&D and international sales in roofs, membranes and underground construction.

Ole Morten Broch-Nielsen

Chief Financial Officer

Responsible for financial planning, management and reporting in Protan. Also responsible for IT.

Frank Utheim

Vice President Sales - Roofing & Membranes Nordic

Responsible for the businesses in Norway, Sweden, Denmark & Finland.

Sissel Øistad

Chief Digital Officer

Pernilla Rosenquist

Vice President People & Communications

Responsible for HR, HSEQ and communications in Protan.