Pagrindinis biuras ir Protan Valdyba

Visi mūsų organizaciniai vienetai ir darbuotojų funkcijos yra atstovaujamos įmonių veikloje. Tai yra Protan grupės pagrindinis sprendimų priėmimo organas.

Visi mūsų organizaciniai vienetai ir darbuotojų funkcijos yra atstovaujamos įmonių veikloje. Tai yra Protan grupės pagrindinis sprendimų priėmimo organas.

Erik Øyno

Chief Executive Officer

Responsible for the Group and business development

Espen Moe

Vice President International Sales

Responsible for all international business activities in roofs, membranes and Ventiflex

Ole Morten Broch-Nielsen

Finance Director

Responsible for financial planning, management and reporting in the Group

Frank Utheim

Sales Director Scandinavia

Responsible for the businesses in Norway, Sweden and Denmark

Sissel Øistad

Vice President R&D, Digital Services & Marketing

Pernilla Rosenquist

HR Director

Responsible for HR and the Quality Assurance system in Protan.